Välkommen till oss!!!

Prova kendo 2020!!!
Nu finns det plats i ungdoms/vuxengruppen (13 år-uppåt) på tisdagar kl.19-20.30 och lördagar kl.10-12.
Det finns också några platser i Samurai Kids (7-12 år) lördagar kl.12-13 !!!

Varmt välkomna till Kenseikan – Visby Kendoklubb!!!