Börja träna Kendo 2019!!!

Prova kendo från den 15 januari 2019!!!
Vi välkomnar nya medlemmar i ungdoms/vuxengruppen (13-uppåt) och i
Samurai Kidsgruppen (7-12 år)!!!

Varmt välkomna till Kenseikan – Visby Kendoklubb!!!